• 06 50643868
  • jackdemooij@enzavu.nl
  • voor BtB www.enzavu.nl
  • 06 50643868
  • jackdemooij@enzavu.nl
  • voor BtB www.enzavu.nl

Een vereenvoudigde manier op de koelcapaciteit te bereken bestaat uit de volgende drie stappen:

Stap 1 – bepaal de inhoud van de ruimteDe inhoud van een ruimte berekent u door lengte x breedte x hoogte te vermenigvuldigen. Voor een ruimte van 8 meter lang, 4 breed en 2,5 meter hoog komt u dan op:

Inhoud ruimte: 8 x 4 x 2,5 = 80 m3

Stap 2 – bepaal de warmte factor van de ruimte. Grofweg worden er drie maten aangehouden als factor voor een ruimte:

Factor 30: Goed geïsoleerde ruimte met weinig ruim, geen plat of schuin dak, weinig elektronische apparatuur en weinig mensen.

Factor 40: Minder goed geïsoleerde ruimte, veel glas en/of veel mensen werkzaam en/of veel elektronische apparatuur.

Factor 50: Een plat of schuin dak, ruimte op het zuiden, slechte isolatie, veel mensen en elektronische apparatuur.

Stap 3 – Koelcapaciteit berekenen

Om de koelcapaciteit te berekenen vermenigvuldigt u de inhoud van de ruimte (stap 1) met de warmtefactor (stap 2). U krijgt dan de benodigde capaciteit voor de te koelen ruimte in Watt.

Bijvoorbeeld: een ruimte van 8 meter lang, 4 breed en 2,5 meter hoog met een plat dak waar veel mensen werkzaam zijn aan de computer.

  • Stap 1: Inhoud ruimte: 8 x 4 x 2,5 = 80 m3
  • Stap 2: Factor 50
  • Stap 3: 80 x 50 = 4000 Watt

Om de ruimte goed te koelen heeft u dus een airco nodig van minimaal 4000 Watt, ook wel 4 kW (4000/1000).

Belangrijk: De koeltechnische handelingen bij de montage van airconditioning mag alleen door een gecertificeerde installateurs (Stek / F-gassen)worden verricht.